Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bruttoresultat [norsk]    Dekningsbidrag [Synonym]   Omsetning av solgte varer/tjenester, minus alle variable kostnader som er direkte knyttet til å frambringe varen/tjenesten.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge