Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bryozoa [latin]    Mosdyr  [norsk]   Bryozoans [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet