Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buarremon brunneinucha [latin]    Brunissekjerrspurv [norsk]   Chestnut-capped Brush-Finch [engelsk]   2 Tapantí 5/3, 2 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Buarremon brunneinucha / Atlapetes brunneinucha [latin]    Brunissekjerrspurv [norsk]   Chestnut-capped Brush-Finch [engelsk]   4 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no