Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   20+ Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Mai Po, Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   En og ti i Keoladeo hhv. 19. og 21.2. og 60 på vei ut mot Bund Baretha 22.2. Arten var ekstremt vanlig i jordbruksområdene i lavlandet og svært mange ble sett fra bussen på transportstrekningene. Beste dagen var 25.2. underveis mot Ramnagar; denne dagen ble 1000 ind. foreslått på loggen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   50+ Eco Amazonia 3.9., 3 str Eco Amazonia-Pto. Maldonado 6.9., 1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Common and widespread: seen in good numbers at suitable habitat on a total of 11 days throughout the trip (not recorded in forested areas in western Kenya or at the coast). We did not estimate any number for the species on several days.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubulcus ibis [latin]    Kuhegre [norsk]   Cattle Egret [engelsk]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no