Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buccanodon duchaillui [latin]    Skjellskjeggfugl [norsk]   Yellow-spotted Barbet [engelsk]   Quite common in the western forests: 1 in Saiwa Swamp NP 24/11, 2-3 birds in Kakamega Forest 25/11 and 5 birds here both 26/11 and 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no