Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buceros rhinoceros [latin]    Neshornfugl [norsk]   Rhinoceros Hornbill [engelsk]   4 ind Sukau 13., opptil 10 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no