Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Budget Recommendation S. I [engelsk]    Budsjett-innst. S. I [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Budget Recommendation S. I []    finanskomiteens innstilling [norsk]   Recommendation of the Committee on Finance and Economic Affairs [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget