Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Budsjett [norsk]    Planlagt økonomisk utvikling fram til et definert tidspunkt, for eksempel i form av et driftsbudsjett for et kalenderår.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
budsjett [norsk]    budget [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
budsjett [norsk]    Budget [engelsk]   BUDG [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
budsjett [norsk]    budget [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
salgsbudsjett [norsk]    quota [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Statsbudsjett [norsk]    overslag over statens inntekter og utgifter i det kommende år. I Norge legges budsjettforslaget frem som St.prp. nr. 1 i begynnelsen av oktober.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
budsjettmodell [norsk]    budget model [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nasjonalbudsjett [norsk]    National budget  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tildelt budsjett [norsk]    budget allocated [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
budsjettkapitlene [norsk]    chapters of the budget [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Budsjett-innst. S. I [norsk]    Budget Recommendation S. I [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
budsjettbehandlingen [norsk]    proceedings on the budgets [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget