Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Budsjett-innst. S. I [norsk]    Budget Recommendation S. I [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget