Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buenia jeffreysii [latin]    Piggkutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag