Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buff-spotted Woodpecker [engelsk]    Rødnakkespett [norsk]   Campethera nivosa [latin]   One bird was seen by one observer in Kakamega Forest our last morning here 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no