Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Buffy Tuftedcheek  [engelsk]    Båndvingeullkrage [norsk]   Pseudocolaptes lawrencii [latin]   1 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no