Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bukk [norsk]    Rei [japansk]   hilsen
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Julebukk [norsk]    Norwegian custom, Christmas Halloween
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bukknebb [norsk]    Buckbeak [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Smørbukk [norsk]    Fat character from Norwegian fairytales
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
syndebukk [norsk]    scapegoat [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Gaffelbukk [norsk]    Pronghorn [engelsk]   Antilocapra americana [latin]   20-30 ind ved Cimarron City - NM 10.6. og vanlig Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bukkal tablett [norsk]    buccal tablet [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bukke; bøye; bue; bøyle [norsk]    bow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no