Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bukspyttkjertel [norsk]    pancreas [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bukspyttkjertel [norsk]    pancreas [engelsk]   Kjertel som blant annet produserer insulin og glukagon. Ligger i buken mot midten/venstre side.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
bukspyttkjertel [norsk]    pancreas [med. el. latin]   Organ som ligger på bakre abdominalvegg, og som skiller ut fordøyelsesenzymer (bukspytt) til tarmen, samt insulin og glukagon til blodet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no