Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bullheads and sculpins [engelsk]    Ulkefamilien  [norsk]   Cottidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet