Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bun [engelsk]    Bolle [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 38 omtrentlig(e)
bunt [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunn [norsk]    bodni [samisk]   (s) (-tn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bunad [norsk]    Norwegian national costume
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bunke [norsk]    batch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunte [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bunnen [norsk]    The bottom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bundle [engelsk]    pakke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bundet [norsk]    bound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundle [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunnlag [norsk]    bottomset beds [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bundled [engelsk]    sammensatt, buntet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bunnkar [norsk]    sump [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bunnlast [norsk]    bed load [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnfall [norsk]    precipitate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnform [norsk]    base mould [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bunntekst [avløserord]    footer [norsk]   jf. header (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bunntekst [norsk]    footer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bunntekst [norsk]    footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst [norsk]    running foot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bunnsvill [norsk]    (forklaring mangler)
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bunnmorene [norsk]    ground moraine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnmorene [norsk]    lodgement till [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
buntebånd [norsk]    tie wraps [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bunnmorene [norsk]    Morenemateriale avsatt under en isbre.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
bunn, grunn [norsk]    Fundus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bunnløshet [norsk]    botnehisvuohta [samisk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bundet omvalg [norsk]    tied ballot [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
bundet kontroll [norsk]    bound control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bungarus flaviceps [latin]    Red-headed Krait [engelsk]   1 ind Kinabalu Park 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bundet objektramme [norsk]    bound object frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst i skjema [norsk]    form footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst for gruppe [norsk]    group footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst i rapport [norsk]    report footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunn el. botn / bonn [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bunstar. vuoláldus [kåfjordsamisk]    madrass [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bunntekst, bunntekst på side [norsk]    page footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bundet; grense; hopp, byks, sprett [norsk]    bound  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no