Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
But-2-yn-1,4-diol [synonym]    2-Butyn-1,4-diol  [norsk]   molekylformel: C4H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap