Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Butan [norsk]    BUTANE [engelsk]   molekylformel: C4H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butan [norsk]    E943a [E-stoff]   drivgass
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
Butanal [norsk]    BUTANAL [engelsk]    Butyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutan [norsk]    E943b [E-stoff]   drivgass
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Butansyre [norsk]    BUTANOIC ACID [engelsk]    Smørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Syklobutan [norsk]    CYCLOBUTANE  [engelsk]   molekylformel: C4H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Brombutan [norsk]    BUTANE, 1-BROMO- [engelsk]   molekylformel: C4H9Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanaloksim [norsk]     Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanaloksim [norsk]    BUTANAL, OXIME [engelsk]    Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylbutan [norsk]    BUTANE, 2-METHYL- [engelsk]    Isopentan [synonym]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanoylkorid [norsk]    BUTANOYL CHLORIDE [engelsk]    Butyroylklorid [synonym]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANENITRILE [engelsk]    Butyronitril [norsk]    Propylcyanid [synonym]   molekylformel: C4H7N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANAL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etylbutanal [norsk]    2-Etylbutyraldehyd [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butandisyreanhydrid [norsk]    2,5-FURANDIONE, DIHYDRO- [engelsk]    Ravsyreanhydrid [synonym]   molekylformel: C4H4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]    Dibutyleter [norsk]   molekylformel: C8H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylbutanat [norsk]    Butylbutyrat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metylbutanat [norsk]    Metylbutyrat [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, PROPYL ESTER [engelsk]    Propylbutanat [norsk]    Propylbutyrat [synonym]   molekylformel: C7H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 3-OXO-, METHYL ESTER [engelsk]    Metyl-3-okso-butanat [norsk]    Aceteddiksyremetylester, Metylacetoacetat [synonym]   molekylformel: C5H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butyl-3-metylpropanat [norsk]    Butylisovaleriat [synonym]   molekylformel: C9H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksybutansyre [norsk]    2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANOIC ACID, 4-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)- [engelsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)butansyre [norsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)smørsyre [synonym]   molekylformel: C11H13ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BUTANEDIOIC ACID, [(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, DIETHYL ESTER [engelsk]    Malation [norsk]    S-(1,2-dikarbetoksyetyl)-O,O-dimetylfosforditioat [synonym]   molekylformel: C10H19O6PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap