Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butanal [norsk]    BUTANAL [engelsk]    Butyraldehyd [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Butanaloksim [norsk]     Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanaloksim [norsk]    BUTANAL, OXIME [engelsk]    Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylbutanal [norsk]    BUTANAL, 2-ETHYL- [engelsk]    2-Etylbutyraldehyd [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap