Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Butanaloksim [norsk]     Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butanaloksim [norsk]    BUTANAL, OXIME [engelsk]    Butyraldehydoksim [synonym]   molekylformel: C4H9NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap