Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butandisyreanhydrid [norsk]    2,5-FURANDIONE, DIHYDRO- [engelsk]    Ravsyreanhydrid [synonym]   molekylformel: C4H4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap