Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butansyre [norsk]    BUTANOIC ACID [engelsk]    Smørsyre [synonym]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
3-Indolylbutansyre [norsk]    1H-INDOLE-3-BUTANOIC ACID [engelsk]    3-Indolylsmørsyre, 3-Indolsmørsyre [synonym]   molekylformel: C12H13NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Diklorfenoksybutansyre [norsk]    BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)- [engelsk]    2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-(4-Klor-2-metylfenoksy)butansyre [norsk]    BUTANOIC ACID, 4-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)- [engelsk]    4-(4-Klor-2-metylfenoksy)smørsyre [synonym]   molekylformel: C11H13ClO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap