Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buteo platypterus [latin]    Bredvingevåk [norsk]   Broad-winged Hawk [engelsk]   1 San Isidro klippe 20/2, 1 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no