Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Buteo polyosoma [latin]    Red-backed Hawk [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 Lachay 28.9. Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk Andesvåk Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Andesvåk [norsk]   Variable Hawk [engelsk]   Red-backed og Puna Hawk ble tidligere regnet som underarter av Variable Hawk / Andesvåk / Buteo polyosoma. Variable Hawk utgår av den grunn som art.  (Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo polyosoma [latin]    Red-backed Hawk [engelsk]   1 Humahuaca Rd 15.11., 2 ss 17.11., 1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no