Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buteo rufinus [latin]    Ørnvåk [norsk]   Long-legged Buzzard [engelsk]   Tre observasjoner, alle fra Keoladeo: 2 ind. 20.2., ett ind. 21.2. og ett ind. 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no