Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buthraupis montana [latin]    Blåryggfjelltanagar [norsk]   Hooded Mountain-Tanager [engelsk]   5 Manu Road 12.-13.9., 10+ ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no