Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butyl-2-metyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylmetakrylat [synonym]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap