Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butyl-2-propenat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylakrylat [synonym]   molekylformel: C7H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap