Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butyl-3-metylpropanat [norsk]    BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylisovaleriat [synonym]   molekylformel: C9H18O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap