Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Butylakrylat [synonym]    Butyl-2-propenat [norsk]   2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C7H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutylakrylat [synonym]    2-Metylpropyl-2-propenat [norsk]   2-PROPENOIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap