Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Butylamin [norsk]    1-BUTANAMINE [engelsk]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Dibutylamin [norsk]    1-BUTANAMINE, N-BUTYL- [engelsk]   molekylformel: C8H19N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutylamin [synonym]    2-Metylpropylamin [norsk]   1-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sek-Butylamin [synonym]    1-Metylpropylamin [norsk]   2-BUTANAMINE [engelsk]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Diisobutylamin [synonym]    Bis(2-metylpropyl)amin [norsk]   1-PROPANAMINE, 2-METHYL-N-(2-METHYLPROPYL)- [engelsk]   molekylformel: C8H19N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
tert-Butylamin [synonym]    1,1-Dimetyletylamin [norsk]   2-PROPANAMINE, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap