Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Butyl(2,3-epoksypropyl)eter, Butylglycidyleter [synonym]    3-Butoksy-1,2-epoksypropan [norsk]   OXIRANE, (BUTOXYMETHYL)- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap