Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Butyllaktat [synonym]    Butyl-2-hydroksypropanat [norsk]   PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, BUTYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C7H14O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap