Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Butylmetakrylat [synonym]    Butyl-2-metyl-2-propenat [norsk]   2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutylmetakrylat [synonym]    2-Metylpropyl-2-metyl-2-propenat  [norsk]   2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C8H14O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap