Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Butyraldehyd [synonym]    Butanal [norsk]   BUTANAL [engelsk]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutyraldehyd [synonym]    2-Metylpropanal [norsk]   PROPANAL, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Etylbutyraldehyd [synonym]    2-Etylbutanal [norsk]   BUTANAL, 2-ETHYL- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap