Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Butyroylklorid [synonym]    Butanoylkorid [norsk]   BUTANOYL CHLORIDE [engelsk]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Isobutyroylklorid [synonym]    2-Metylpropanoylklorid [norsk]   PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap