Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Buvssat [samisk]    Bukser [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Sisbuvssat [samisk]    Underbukse [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Oanehisbuvssat [samisk]    Shorts [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind