Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bycanistes bucinator [latin]    Trompeterhornfugl [norsk]   Trumpeter Hornbill [engelsk]   Only seen on the extention week: 2 birds in the Sokoke Forest 4/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no