Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byge [norsk]    Skyformasjon som kan forårsake regn eller vindøkning.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes