Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bygge-/deleforbud [norsk]    Forbud for grunneier - inntil videre - å bygge på sin eiendom, eller å dele den for eksempel ved salg.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no