Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byggebeskrivelse [norsk]    Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/ eller prissetting.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no