Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byggeforskrift [norsk]    Utfyllende, landsdekkende bestemmelser til bygningsloven. Byggeforskriftene setter detaljerte krav til oppføring av nybygg og byggearbeider.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no