Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byggegrense / byggelinje [norsk]    Angir nøyaktig begrensning for beliggenhet av bygget innenfor tomtegrense, ofte definert i forhold til minste avstand fra vei.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no