Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byggelån [norsk]    Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pantesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter hvert som arbeidet med bygget går fram. Byggelån er normalt mer kostbart enn annen type boliglån. Lånet byttes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no