Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byggesaksgebyr [norsk]    Betaling for å få behandlet byggesøknaden. En forutsetning for å få byggetillatelse og igangsettingstillatelse.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no