Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bygningsloven [norsk]    Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for bygningsrådets arbeid.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Plan- og bygningsloven [norsk]    Plan- og bygningsloven gjelder for byggeprosjekter og har bestemmelser som omfatter planlegging, kontroll og godkjenning av byggevirksomhet. Den har en plandel og en bygningsdel.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no