Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bygningsråd [norsk]    Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no