Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bygningsvedtekter [norsk]    Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no