Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bysse [norsk]    buis [nederlandsk]   Frakt og fiske. Flamsk fiskefartøy Råseil på alle mastene. De forreste mastene kunne legges ned (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bysse [norsk]    Skipskjøkken, også kalt kabyss (av hollandsk kambyse).
Maritim ordliste © MaritimStart
Bysse [norsk]    Kjøkken ombord. Galley
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Byssegutt [norsk]    Førstereisgutt som arbeidet i byssa.
Maritim ordliste © MaritimStart
Danskebysse [norsk]    Bysse om bord i seilbåt hvor byssa / pantry er langsgående.
Maritim ordliste © MaritimStart