Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Byssegutt [norsk]    Førstereisgutt som arbeidet i byssa.
Maritim ordliste © MaritimStart